Pressmeddelande
Signtronic Produktion AB har idag den 17/3 2017 förvärvat EyeCatcher Lysreklam AS av Rune Hansen som fortfarande kommer att vara delägare i EyeCatcher Lysreklam AS.

Rune Hansen kommer att driva bolaget lika tidigare och den största förändringen blir att tidigare produktionen av Dukskyltar kommer att flyttas från Mysen i Norge till Logoforms Produktionslokaler I Årjäng där Dukskyltar nu framöver kommer att produceras.

Detta görs framförallt för att skapa ett bredare Produktsortiment i produktionsenheten i Årjäng samt för att underlätta produktion och försäljning till den övriga Nordiska marknaden samt övriga EU länder.

EyeCatcher Lysreklame AS

Frågor angående förvärvet besvaras av VD Mikael Lorentzon