Vi söker en teknisk montör

Styrkeprøven Trondheim – Oslo 543km