Ledningsförändringar

Mikael Lorentzon, grundare och nuvarande VD i Signtronic har framfört en önskan om att kliva av VD posten i bolaget. Styrelsen har som hans efterträdare utsett Filip Olin. “Filip har sedan han började arbeta på Signtronic visat prov på stort engagemang och goda ledaregenskaper varför det var naturligt at utse honom till ny VD i bolaget” säger styrelsens ordförande Johan Risberg i en kommentar.

Mikael Lorentzon kommer att arbeta kvar i bolaget och hans fokus kommer till att börja med vara på produktion.