GDPR

Information om behandling av personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används de av Signtronic Produktion AB och ibland även av andra bolag inom Signtronic gruppen, för förberedelse och administration av önskade produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du önskar offert eller beställer produkter och tjänster hos Signtronic.

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Signtronic Produktion AB har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till Lindorff (kundfodringar).

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Signtronic koncernen och andra företag som ex. speditörer som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Personuppgiftsansvarig

Signtronic Produktion AB är personuppgiftsansvarig. Ifall något annat företag i TTG koncernen, som till exempel något av våra dotterbolag, är personuppgiftsansvarig framgår det där du fyller i dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av företagen i Signtronic koncernen kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Signtronic Produktion AB
Avdelningen för personuppgifter
Kindgrensgatan 6
554 74 Jönköping

Registrering av IP-adresser

Vid besök på signtronic.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Principer om personuppgiftshantering för Signtronic webbplats och Kundinlogg för privatkunder

Allmänt

Signtronic samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Signtronic’s webbplats. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare.

Dessa uppgifter samlas in

Signtronic samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Signtronic’s webbplats:
•IP-adress
•Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.)
•Operativsystem (Windows etc.)
•Inloggningssätt
•Besökta sidor

Ändamål

Signtronic lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Signtronic använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

Signtronic använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov.

Handläggare av uppgifterna

Signtronic övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Signtronic kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar Signtronic amerikanska Google Analytics för hantering av uppgifterna. Google är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Signtronic kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan.

Signtronic tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Signtronic definierat.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster.

Samtycke

I samband med att du blir kund hos Signtronic samtycker du till att Signtronic använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta uppgifter om produkter och tjänster som Signtronic tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Signtronic kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

Om du vill återkalla samtycket kontaktar du Signtronic skriftligen till: Signtronic Produktion AB, Kindgrensgatan 6, 554 74 Jönköping

Ytterligare information

Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text eller Signtronic’s användning av webbstatistik.

Nyhetsbrev

Vill du inte ha nyhetsbrev från Signtronic? Avsäg dig genom att skicka dina uppgifter till info@signtronic.se