Vi tar vårt ansvar

Vi på Signtronic strävar ständigt efter miljöförbättrande åtgärder där vi som företag och enskild individ tar ett stort ansvar för vår gemensamma miljö. Genom ett gemensamt ansvarstagande integreras och samordnas miljöarbetet i verksamhetens alla projekt och aktiviteter avseende produkter, energi och transporter.

Miljöarbete innebär för oss att vi använder material som i allra möjligaste mån går att återvinna och utför arbetsprocesser med låg miljöpåverkan. Det material som skall återvinnas genom specialhantering hanteras enligt gällande bestämmelser och tas om hand av SITA.