Denna typ av skylt är mycket praktisk då man enkelt kan byta budskap. Detta gör att man får en stor attraktionskraft och ögonen ”dras” till denna typ av skylt. Vanliga placeringsställen är infarter till städer. Displayen med dess styrning gör att investeringen initialt blir ganska stor.

Tid/temp, prisdisplayskylt.
Denna typ av skylt används både till tid- och temperaturvisning och även till prisindikering till bensinstationer. Prisändring kan ske antingen med fjärrkontroll eller via modem. Displayen finns i olika utföranden dels med synliga dioder eller med frontplast, dioderna går även att få i olika kulörer.