Neonskylten är den klassiska ljusskylten ur ett historiskt perspektiv. Tillverkas främst i profil 1 och 2. Fördelarna är bl.a. att neonet ger en bra ljusstyrka och har lång livslängd. Neonrör kan fås i stort sett alla tänkbara kulörer och neonrörets blinkmöjlighet gör att skylten blir mer attraherande. Idag finns alternativ och teknik som på ett bra sätt ersätter själva Neonröret.

Redan 1857 började Heinrich Geissler experimentera med gaser som lyser med olika färger om de exciteras med hjälp av elektricitet. Principen för varför neonrör lyser är relativt enkel – atomerna sänder iväg ljus när de återgår till sitt normaltillstånd efter att de exciterats. Energin som blir över är alltså ljuset som sänds ut. Den naturliga färgen för neon är rött med en ton av orange. Det går givetvis att anpassa färgerna, och detta görs med hjälp av ett lyspulver.

Idag försöker man bevara många av de äldre neonskyltarna som finns uppe. Vissa av dem har även fått skyltpris. En känd neonskylt är Gösta Sörmans på Södermalm i Stockholm som 1998 fick pris för sin vackra skylt.