På vilket avstånd skall skylten kunna läsas på?

Långt avstånd, (t.ex. fasadskyltar utmed väg) välj ett rakt enkelt typsnitt, och tydliga kontraster mellan text och bakgrund.

Tips för rätt textstorlek är att multiplicera texthöjden i centimeter med 200 som ger läsbarhet i cm enligt SIS, Svensk Industri Standard. ex. 10 cm hög text ger: 10×200 = 2000 cm = läsbarhet på 20 meters avstånd.

Blålysande plastfronter (PR5) bör undvikas då texten flyter ihop för ögat. Önskar man ändå blått så går det att använda synligt blått neonrör i profil 1 eller profil 2. Kort avstånd, (stads/gatumiljö samt inomhus) mer fritt val av typsnitt och utseende, t.ex. ”mjukare” profil 3 med coronaeffekt.