Hur starkt måste skylten lysa?

Sitter skylten inne i t.ex. ett köpcentrum, så bör skylten ha en ganska kraftig belysning för att synas i allmänbelysningen.

Ljusstyrka är en storhet för att mäta hur mycket ljus som strålar ut i en viss riktning från en ljuskälla. SI-enheten för ljusstyrka är candela och har symbolen cd. En stearinljuslåga med en diameter på 25 mm har en ljusstyrka på ungefär 1 cd.

Flera närbesläktade storheter finns. Om en källa strålar ut ljus av konstant ljusstyrka över en viss rymdvinkel, är det totala ljusflödet lika med ljusstyrkan * rymdvinkeln. Totalflödet mäts i lumen.

Detta flöde ger upphov till en belysning (illuminans), som mäts i lux (lumen / kvadratmeter) och som beror på den orientering och det avstånd den yta har som träffas av flödet.