Vad bör man tänka på ur miljöhänsyn?

Vi använder till största delen aluminiumplåt. Vi lackerar med pulverlack (utan lösningsmedel). Strömförbrukning, lysrör är den mest energikrävande belysningskällan i skyltar. Därefter följer neonrör och minst energiförbrukning kräver lysdioder som endast kräver ca. 15-20% utav neonrörens förbrukning. Återvinning, aluminiumplåten tas omhand som metallskrot. Lysrör tas omhand liksom neonrör, då båda dessa ljuskällor innehåller kvicksilver. Lysdioder tas omhand som elektronikskrot.