Hur påverkar skylten omgivningen?

Hur ser omgivningen ut?

Behöver skylten vara stor för att överhuvudtaget synas i mängden?

Finns det regler att ta hänsyn till?