Vilket alternativ passar Er bäst?

Det finns många alternativ.

  • Folierad plåtskylt, kan vara obelyst eller belyst.
  • Ljuslåda med plastfront, dekaperad (utfräst) plåtfront eller profil 10.
  • Neonskylt i olika profiler (även LED neon).
  • Ledskylt i olika profiler.