Storleken har betydelse

I vår tillverkning använder vi oss i huvudsak av aluminiumplåt. Plåten har vissa maxmått som är bra att känna till för att få bästa ekonomi i tillverkning. Standardmått på aluminiumplåt 1250x2500mm och 1500x3000mm.

Plasten har som standardmått 1250x2500mm och 2030x3050mm. Om man håller sig till dessa standardmått får man bästa ekonomi på skylten. Då stapelbredden i vissa skylttexter eller logos är mycket smal måste texten ”fetas på” av tillverkningstekniska skäl.