Hur ser befintliga skyltar ut i omgivningen?

Skall den sticka ut eller smälta in?

Finns det regler gällande fastigheten för hur skyltar skall se ut?

Flera kommuner har tagit fram skyltprogram för att skapa en mer enhetlig skyltning i sina stadskärnor och det finns även klassificeringssystem baserade på fasadens beskaffenhet eller vilken gata den är belägen på.