Vakuumformning och dess processteg

Vid vakuumformning placeras en termoplastskiva i en ram. Denna värms sedan upp tills den når sin mjukningstemperatur. Därefter formas plasten mot ett verktyg genom att luft sugs genom verktyget och plasten dras då in mot dess ytor. Formverktyget görs i passande material, som svarar mot den kvalitetsnivå man vill uppnå. Efter kylning är detaljen färdig och är klar för annan efterbearbetning.

• Utvalt plastmaterial värms upp för att plasten skall bli mjuk och kunna formas.

• Om man önskar töja ut plasten ytterligare, kan man t ex blåsa med tryckluft.

• Plastmaterial och formverktyg pressas samman och kanterna försluts. Luften sugs ut genom verktyget

• När plasten svalnat tillräckligt för att åter bli formstabil, separeras plastmaterial och form. Därefter bearbetas detaljen till önskat utseende. Allt ifrån handarbete till automatiserad 5-axlig fräs.