Risk för vandalism?

Sitter skylten på en höjd eller plats där risk finns för vandalism?

Vi kan leverera klotterfri folie som läggs på skylten.