Riktlinjer för bygglov kan skilja sig mellan olika kommuner

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) är skyltar bygglovpliktiga inom detaljplanelagt område där bygglov alltid krävs vid uppsättning av skylt eller ljusanordning.

Skyltar och skyltanordningar är tillståndspliktiga enligt ordningslagen när de står på offentlig plats. Enligt den lokala ordningsstadgan krävs tillstånd även för skyltar på och ovan fastighet och byggnad när dessa riktar sig mot offentlig plats och kräver att ansökan om markupplåtelse.

Tillstånd från flera myndigheter kan krävas beroende på skyltlösning såsom länsstyrelsen, trafikverket, kommun och markägare.

Vi på Signtronic kan erbjuda våra kunder hjälp med bygglovsansökan då vi har lång erfarenhet inom bygglovsärenden för olika projekt och skyltlösningar i Sverige såsom i övriga grannländer.

Kommunernas webbsidor för byggande och boende