Egen design- och layout avdelning

Vår design- och layout avdelning har hög teknisk kompetens och många års erfarenhet av skyltning och varumärkesbyggande. Design och layout avdelning ger dig en klar bild av hur slutligt resultat av den föreslagna skylten kommer att se ut innan montage sker.

Baserat på Era specifikationer tar avdelning fram förslag som förmedlar de värden som ditt varumärke står för. De skissar i 3D-teknik vilket ger Er en tydlig bild av det slutliga resultatet.

Bygglovsnämnder i hela Norden uppskattar våra skissunderlag när de ska fatta beslut om tillstånd för skyltar. Vi arbetar ofta med reklambyråer och utvecklar tillsammans lösningar som tekniskt möjliggör den design som Ni vill. Det är en stor fördel om vi kan vara med tidigt i processen när det gäller grafisk design för ditt varumärke.

Detta gäller särskilt om logotypen endast är utformad för utskrift eller webben. Vi hjälper Er att optimera den för 3D visning och profil där skylten är tredimensionell och sticker ut från fasaden.

Skräddarsytt utförande

Här är några områden som vår designavdelning ser över och hjälper till med för att nå bästa resultat:

 • Lateral synlighet, dag som natt
 • Fasadens inflytande på skylten
 • Färgåtergivning av belyst och obelyst skylt
 • Fysiska begränsningar beträffande valet av teknik
 • Att se till att utformningen främjar varumärket
 • Tredimensionell skyltdesign
 • Framtagning av logotyp och grafisk profil
 • Anpassade skyltmanualer
 • Materialspecifikationer och förfrågningsunderlag
 • Skissförslag i 2D och 3D
 • Produktionsdata