Vi erbjuder Er att lagra skyltar hos oss i våra lagerhotell

Det finns många skäl till varför detta kan vara den mest praktiska och bekväma lösningen. Kontor flyttar eller att en större lansering med ny profilering behöver genomföras på kort tid.

I samband med större omprofilering, är det en stor vinst med att samla alla skyltar och allt material i ett lager. Det underlättar hela leveransen som då kan transporteras till respektive plats eller ort för montage vid fastställd tid på samtliga anläggningar och enheter.