Ska Ert företag byta namn eller profil?

Kanske ditt företag expanderat med nytt varumärke eller verksamhet som kanske behöver införlivas på ett rimligt sätt i enlighet med nuvarande verksamhet. Det finns många saker att tänka på under en omprofilering. Vi fokuserar på din målgrupp och vad ditt varumärke vill förmedla.

Tillsammans hittar vi en lösning som är anpassad till dina behov och budget.

Möte
Vi går igenom Era behov för omprofileringen.

• Logotyp
Ny logotyp färdigställs.

• Skyltprofil
När Logotyp är godkänd bestämmer vi tillsammans en passande skyltprofil.

• Survey
Platsundersökning, en undersökning görs på alla platser där skyltar ska omprofileras.

• Förslag
Via ett förslag till plan, får du en känsla för det faktiska slutresultatet.

• Bygglov
Bygglov kontrolleras och kontakt med myndighet tas för godkännande av skyltförslaget.

• Tidsplan
En plan förbereds för när de gamla skyltarna skall tas bort och när de nya skyltar ska installeras.

• Produktion
Vi hanterar produktion och logistik så att de nya skyltarna är på varje avtalad plats vid rätt tidpunkt.

• Montage
Gamla skyltar tas bort och nya skyltar installeras.

• Återvinning
Vi återvinner alla demonterade skyltar.

• Uppföljning
Vi analyserar och följer upp arbetsprocessen, produkt och kvalitet i arbetet med Er.